Co zrobić w przypadku wypadku przy pracy?

Wypadki w pracy mogą zdarzyć się każdemu i w każdej chwili. Mogą być one spowodowane różnymi czynnikami, w tym błędami ludzkimi, awariami sprzętu czy zagrożeniami środowiskowymi. W takiej sytuacji najważniejsze jest zachowanie spokoju, natychmiastowe poinformowanie o tym fakcie pracodawcy oraz zabezpieczenie osoby poszkodowanej. Bardzo istotne jest znanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia wypadku w pracy. Oto kilka kroków, które należy wykonać, aby mieć pewność, że uzyskasz potrzebną pomoc.

Czym jest wypadek przy pracy?

Warto wiedzieć co kryje się pod pojęciem wypadku w pracy. Według ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym wypadek przy pracy to zdarzenie, które miało miejsce podczas wykonywania przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń pracodawcy, a także czynności niezleconych przez pracodawcę. Do wypadku przy pracy kwalifikuje się również nieszczęśliwe zdarzenie w drodze między miejscem pracy a domem pracownika, jeśli jest to czas, w którym pracownik znajduje się do dyspozycji pracodawcy. Do wypadków przy pracy zalicza się również takie zdarzenia, które miały miejsce podczas wyjazdu służbowego, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, a także jeśli pracownik wykonywał zadania zlecone przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Świadomość tego czym jest wypadek przy pracy, jest niezbędna, aby móc od razu zakwalifikować dane nieszczęśliwe zdarzenie jako wypadek przy pracy i podjąć odpowiednie, zgodne z prawem działania.

Co zrobić, jeśli ulegnie się wypadkowi w pracy?

Wypadek w pracy — postępowanie

Postępowanie w przypadku wypadku w pracy jest szczegółowo określone. Pierwszym krokiem jest poinformowanie przełożonego o zaistniałym wypadku. Jeśli poszkodowany jest do tego zdolny, może to zrobić osobiście, a jeśli nie, obowiązek ten spoczywa na pracownikach, którzy byli świadkami zdarzenia. Wtedy przełożony może podjąć konkretne kroki mające na celu udzielenie pomocy i eliminację zagrożenia. Istotne jest również zabezpieczenie miejsca wypadku. Zapobiegnie to nie tylko eskalowanie dalszych zdarzeń, ale pozwoli ustalić jego przyczyny. Kiedy osoba poszkodowana oraz miejsce wypadku zostaną zabezpieczone, należy wezwać profesjonalną pomoc. Należy to zrobić niezależnie od stanu osoby poszkodowanej, ponieważ obrażenia, których doświadczyła, mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka. Kolejnym krokiem, który musi wykonać pracodawca, jest zawiadomienie okręgowego inspektora pracy oraz innych organów, w zależności od rodzaju zaistniałego wypadku. Dalsze działania dotyczą postępowania powypadkowego i ewentualnej wypłaty odszkodowania, jeśli pracownik wniesie taki wniosek.

Co zrobić, jeśli ulegnie się wypadkowi w pracy?

Jeżeli ulegniesz wypadkowi w pracy, ważne jest, abyś podjął niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym. Pamiętaj również o dokładnym prowadzeniu dokumentacji wszystkich wydatków związanych z wypadkiem, w tym rachunków za leczenie i czas wolny od pracy. Mając te dokumenty, możesz z łatwością złożyć wniosek o odszkodowanie pracownicze.

Artykuł powstał we współpracy z firmą dabo.pl zajmującą się sprzedażą artykułów BHP.

Poprzedni Post
Następny Post