Kiedy legalizacja marihuany w Polsce?

Polskie ustawodawstwo generalnie nie zezwala na uprawę konopi, które zawierają więcej niż 0,3% THC w kwitnących lub owocujących wierzchołkach roślin. Poziom THC został podwyższony 7 maja 2022 r. (wcześniej wynosił 0,2%). Zgodnie z ostatnimi zmianami legalizacyjnymi instytuty badawcze będą mogły uprawiać konopie niewłókniste w celu pozyskania surowca do wytwarzania leków na receptę. Będzie to możliwe jeśli określony instytut uzyska zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ponadto jednostki naukowe mogą uprawiać niewłókniste konopie do celów naukowych po uzyskaniu zezwolenia od CPI. Możliwy jest również import i sprzedaż takiej marihuany do celów medycznych jako surowiec farmaceutyczny przeznaczony do przygotowania leków na receptę. Konopie niewłókniste do użytku medycznego są dystrybuowane do pacjentów przez apteki jako lek na receptę, czyli produkt leczniczy przygotowany w aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza. Naruszenia przepisów dotyczących konopi indyjskich są traktowane jako przestępstwa.

Legalizacja marihuany rekreacyjnej w Polsce

Produkcja, import i sprzedaż konopi indyjskich do użytku rekreacyjnego jest w Polsce zabroniona. Jednak badania wykazują, że prawie jedna na dziesięciu Polaków próbowało marihuany przynajmniej raz, a liczba ta stale rośnie. Jest kilka czynników, które wpływają na ten wzrost, w tym rosnąca dostępność marihuany oraz zmiana postaw wobec jej używania. Chociaż marihuana pozostaje nielegalna, posiadanie niewielkich ilości na własny użytek jest często tolerowane przez władze. Ustawa legalizacji marihuany jest wciąż poruszana na forum, jednak projekty wciąż zostają odrzucane. Jednak wielu znanych polityków i celebrytów opowiedziało się za legalizacją marihuany, pomagając w destygmatyzacji jej używania. Przy większej liczbie osób używających marihuany i mniejszym napiętnowaniu związanym z jej używaniem, jest prawdopodobne, że w nadchodzących latach Polska będzie świadkiem jeszcze większego wzrostu używania marihuany. Legalizacja marihuany Polska progresję bardzo małymi kroczkami. Od 7 maja 2022 r. możliwa jest również uprawa konopi siewnych na własny użytek. Ograniczy się jednak do następujących celów: przemysł spożywczy, weterynaryjny, paszowy, pszczelarski, nawozowy, izolacyjny, tekstylny, energetyczny oraz produkcja materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin.

Za i przeciw legalizacji marihuany

13 stycznia 2022 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie trzech projektów ustaw mających na celu zmianę przepisów dotyczących konopi indyjskich w Polsce. Z trzech rozpatrywanych projektów dwa zostały odrzucone, a trzeci został przyjęty do dalszego postępowania przez komisje zdrowia i rolnictwa. Obecnie trwają prace legalizacyjne nad sześcioma różnymi projektami nowelizacji ustawy konopnej, z których dwa (w tym jeden obywatelski) dotyczą legalizacji użytkowania rekreacyjnego.

Pierwszy z odrzuconych projektów przewidywał powszechne dopuszczenie uprawy konopi o wysokim stężeniu THC na potrzeby przemysłu farmaceutycznego w Polsce, umożliwiał refundację leków na bazie konopi w określonych wskazaniach oraz miał na celu uregulowanie kwestii prawnej prowadzenia pojazdów po stosowaniu marihuany, oraz w stanie odurzenia THC. Dlatego też komercyjna uprawa marihuany medycznej w Polsce pozostaje nielegalna, a pacjenci muszą polegać na imporcie z Europy i Ameryki Północnej.

Druga ustawa, również odrzucona, była nową ustawą kompleksowo regulującą uprawę konopi przemysłowych (o niskiej zawartości THC), których uprawa jest obecnie w Polsce legalna, ale regulowana jak tzw. medyczna marihuana przez Ustawę o przeciwdziałaniu nadużywaniu narkotyków. Propozycja zakładała podniesienie limitu THC do 0,3%, rozróżniając konopie przemysłowe i konopie o wysokiej zawartości THC wykorzystywane do celów medycznych.

Trzeci projekt, który został skierowany do dalszego postępowania, przewiduje umożliwienie państwowym instytutom badawczym nadzorowanym przez Ministra Rolnictwa uprawy konopi o zawartości THC powyżej 0,3% w Polsce na potrzeby przemysłu farmaceutycznego.

Czy CBD jest legalne w Polsce?

CBD jest legalne w Polsce, choć istnieją pewne niejasności w prawie. Jego stosowanie jest powszechnie tolerowane, ale wciąż nie ma pewności, do jakiej kategorii należy – produkt spożywczy, suplement czy produkt leczniczy. Zazwyczaj jednak CBD jest uważany za suplement diety. Kluczowe są tutaj wytyczne dotyczące zawartości poziomu THC wszystkich produktów konopnych. Obecnie obowiązkowy limit wynosi 0,3% THC dla wszystkich produktów.

Czy nasiona konopi można wysłać do Polski?

Polskie prawo zezwala na sprzedaż i zakup nasion konopi i można je wysyłać pocztą. Nie można ich kiełkować ani używać do uprawy, ale można je kupić jako „przedmiot kolekcjonerski”.

Marihuana lecznicza w Polsce

W 2017 roku polski parlament przeważającą większością głosów przegłosował za legalizacją medycznego używania konopi indyjskich – w pewnych okolicznościach. Prawo zezwala lekarzom na przepisywanie leczniczych produktów z konopi indyjskich na każdy stan, pod warunkiem że jego korzyści są poparte badaniami klinicznymi. Importowane rośliny konopi mogą być przetwarzane w polskich aptekach, o ile przetwarzanie jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych. Wszystkie produkty będą objęte ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Czy w przyszłości marihuana zostanie zalegalizowana w Polsce?

Legalizacja marihuany, kiedy? Trudno przewidzieć, jaką przyszłość mają w Polsce konopie. Ponieważ wiele krajów europejskich, zmienia swoje prawo, legalizując rekreacyjne spożycie marihuany, Polska z czasem może zrobić to samo. Jednak opinia publiczna nie wydaje się popierać tego poglądu – może więc pozostać nielegalna jeszcze przez jakiś czas.
Artykuł powstał we współpracy z Holenderski Skun — producenta oleju i suszu CBD oraz nasion marihuany.

Poprzedni Post
Następny Post