Warunki, jakie powinna spełniać reklama leków

Branża farmaceutyczna rośnie w siłę!

Przemysł farmaceutyczny w Polsce, ale i w całej Europie ma wielkie znaczenie gospodarcze. Od lat, rynek farmaceutyczny w naszym kraju mnoży swoje zyski, osiągając dochody w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Jest więc to branża z optymistyczną przyszłością, w którą warto zainwestować. W Polsce, rynek farmaceutyczny to jeden z największych reklamodawców. Nie ma w tym nic zaskakującego – w końcu oglądając telewizje, wiekszość reklam stanowią właśnie te farmaceutyczne. Wydatki związane z działalnością marketingową w tym sektorze już teraz osiągają milionowe kwoty, a przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat będą one sukcesywnie rosły. Niewątpliwie, wpływ na ten wzrost będzie mieć rozwój nowoczesnych technologii. W branży farmaceutycznej panuje również ogromna konkurencja. Dlatego też wiele firm nie żałuje pieniędzy na reklamę. Przy pomocy odpowiednich kanałów komunikacji oraz przemyślanym sposobom promocji mogą odnieść sukces, a jednocześnie wyróżnić się na tle konkurencji.

Jakie warunki powinna spełniać reklama leków?

Reklamy leków, suplementów diety oraz produkty lecznicze obarczone są wieloma przepisami prawnymi. Według ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku, celem promocji leków jest informowanie o nich oraz zachęcanie do ich stosowania. Wymienia się mnóstwo warunków, jakie dany przekaz farmaceutyczny musi spełniać, aby był zgodny z przepisami i aby mógł być emitowany. Oto niektóre z tych warunków:

  • reklama z branży farmaceutycznej nie może być kierowana do dzieci
  • reklamy leków czy suplementów diety nie mogą oferować żadnych innych korzyści w zamian za zakup leku
  • taka reklama nie może także sugerować, że zażycie leku poprawi stan zdrowia pacjenta lub pozwoli uniknąć mu wizyty u lekarza
  • reklama farmaceutyczna nie może gwarantować, że przyjmowanie danego leku przyniesie właściwe efekty, ani też nie może zapewniać, że nie będą towarzyszyć temu niepożądane skutki
  • nie można reklamować leków niedopuszczonych do obrotu w Polsce, a także tych wydawanych na receptę
  • nie wolno reklamować leków, które zawarte są w wykazie leków refundowanych lub wydawanych bez recepty o nazwie identycznej z umieszczonymi w tym wykazie
  • nie wolno promować leków, które zawierają środki odurzające i substancje psychotropowe
  • zabronione jest również reklamowanie leków, które są sprowadzane z zagranicy w trybie importu docelowego
  • każdy przekaz farmaceutyczny powinien zawierać dobrze znane nam ostrzeżenie – “Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu”.

To tylko część warunków, jakie muszą spełnić reklamodawcy z branży farmaceutycznej. Chcąc rozpromować dany lek, warto zasięgnąć dokładniejszej i bardziej specjalistycznej wiedzy.

Marketing branży farmaceutycznej

Reklama, jak i prowadzenie wszelkich działań marketingowych związanych z branżą farmaceutyczną wiążą się z wieloma obostrzeniami oraz przepisami prawnymi. Wśród tylu warunków i zakazów, istnieje duże ryzyko popełnienia błędu. Dlatego, odpowiadając za marketing marki farmaceutycznej, należy dokładnie zapoznać się ze wszelkimi przepisami. Branża farmaceutyczna jest trudnym rynkiem, ale jednocześnie najlepiej zarabiającym. Może się więc okazać, że niektóre wysiłki marketingowe wyjdą na dobre.

Artykuł powstał we współpracy z renomowaną agencją Brandgarden.pl.

Poprzedni Post
Następny Post